Herroeping

U heeft de mogelijkheid om binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product.

Het product kan alleen ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Modelformulier voor herroeping

 

— Ik _________________ deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen _________________  herroep.

— Besteld op _________________ Ontvangen op _________________ 

— Bestelreferentie _________________ 

— Naam _________________ 

— Adres _________________ 

— Handtekening _________________  (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

— Datum_________________ 

 

(de bovenstaande tekst alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

(u kunt de bovenstaande tekst kopiëren en via e-mail of met het pakket retour zenden)

Aan: www.speakerdraad.nl, Hooftlaan 55 - 1401EC - Bussum - info@speakerdraad.nl